Будівництво станції перекачування дигестату

Об’єкт: ТОВ «Українська Молочна Компанія» Київська область. с. Великий Крупіль

______________________________________________________________________________

Проект: Будівництво станції перекачування дигестату на систему сепарації та розділеного фільтрату.

______________________________________________________________________________

Виконані роботи: Проектування, будівництво, поставка обладнання, шеф-монтаж, пусконалагоджувальні роботи.

______________________________________________________________________________

Загальний опис: Дигестат – це відпрацьований субстрат після метанового бродіння в реакторах біогазового комплексу. Задача утилізації дигестату полягала у його сепарації на фільтрат (рідка фракція) та силос.  Згідно нашому проекту станція передбачала два основних резервуари: резервуар для автоматичного відкачування фільтрату на лагуни та резервуар для приймання дигестату та його подальшої подачіна сепарацію (нижче схема). На лінії виходу фільтрату був збудований окремий колодязь для запірно-регулюючої арматури.

Результати проекту. Проект був реалізований буквально за три тижні починаючі від будівництва бетонного резервуару і закінчуючи введенням обладнання в експлуатацію. Головне насосне обладнання та аксесуари – Flygt (Швеція), автоматика та частотний перетворювач – АВВ (Німеччина), запірно-регулююча арматура – AVK (Данія).

Висновок. Будівництво КНС вирішило задачу утилізації сепарованого дигестату та закріпило нашуподальшу співпрацю з замовником. Сучасне обладнання та матеріали допомагають швидко та якісно вирішувати іноді складні задачі.