Проектні роботи

Проектні роботи — це складання документації, що містить матеріали у текстовій формі та у вигляді карт (схем) та визначає архітектурні, функціонально-технологічні, конструктивні та інженерно-технічні рішення для забезпечення будівництва, реконструкції об’єктів капітального будівництва, їх частин, капітального ремонту та здачі об’єктів в експлуатацію.

Проектна документація розробляється в обсязі вимог згідно діючого законодавства України (з врахуванням змін та доповнень) та необхідна замовнику для проходження державної або недержавної експертизи та отримання дозволу на будівництво об’єкта.

Види робіт з підготовки проектної документації, що впливають на безпеку об’єктів капітального будівництва, повинні виконуватися лише індивідуальними підприємцями або юридичними особами, які видають свідоцтва про допуск до таких видів робіт. Інші види робіт з підготовки проектної документації можуть виконувати будь-які фізичні або юридичні особи.

Проектні роботи поділяються на кілька етапів:

– передпроектні — проведення досліджень ринку, підготовка техніко-економічного обґрунтування створення виробництва, інженерні дослідження (топографічна зйомка, дослідження ґрунтів), розробка планів розвитку регіонів, транспортної системи та іншої інфраструктури, а також консультації та нагляд за проведенням цих робіт;

– проектні — підготовка генплану, розробка архітектурного плану, оцінка вартості проекту, розрахунок витрат на створення та експлуатацію об’єкта, розробка робочих креслень, технічних специфікацій та іншої документації, нагляд та консультації щодо проведення зазначених робіт;

– післяпроектні — підготовка контрактної документації для проведення різних робіт, організація торгів за потреби, авторський нагляд за проведенням будівельних робіт, управління будівництвом, проведення приймально-здавальних робіт та виробничі випробування, складання заключної будівельної та технічної документації, підготовка інженерно-технічного персоналу та інші роботи по здачі та пуску виробничого об’єкту;

– спеціальні послуги, обумовлені конкретними умовами створення даного об’єкта (аналіз проблем утилізації відходів, юридичні процедури та ін.)